Diskriminering

Rasdiskriminering

Att komma från ett annat land till Sverige måste vara väldigt svårt. Här är allt annorlunda och ingenting känns bekant. Språket är svårt att lära sig

Continue Reading

Att vara som man är

Det är inte alltid lätt att passa in och bli accepterad för den man är. Det kan röra sig om till exempel ålder, kön, vilken läggning man har eller vil

Continue Reading