Orent vatten och sjukdomar

Vatten är något livsnödvändigt för alla människor, men tillgången till rent vatten är inte självklart för alla. Att alla människor bör ha tillgång till rent vatten, då det innebär att sjukdomar kan förebyggas.

I förklaringen av de mänskliga rättigheterna, så finns 30 artiklar. De här artiklarna innehåller dock mer än 30 olika bestämmelser som ska göra att alla människor får ett värdigt liv utan kränkningar, krig, svält och diktatur. I dagens inlägg kommer fokus ligga på artikel 25 som beskriver att var och en har rätt till en tillräcklig levnadsstandard, med fokus på hygien och sanitet.

Orent vatten bär sjukdomar

I ett land som Sverige är det enkelt att glömma av funktionen kring att ha rent vatten och ett fungerande avloppssystem. I Sverige tar vi fram tandkrämen från GUM och borstar tänderna och sköljer sedan tandborsten i kranen och vips så är munnen ren och avfallet borta. Men faktum är att många människor världen över har inte rent vatten eller ett fungerande avloppssystem. Effekterna utav det här kan innebära livet och människors hälsa. I ett fungerande land, så finns det två typer av vatten det vill säga rent vatten som kommer ur kranen eller från en brunn, men också smutsigt vatten som har används vid tvättning eller för att forsla bort avföring. I länder med mindre utvecklade vatten- och avloppssystem så delas inte de här typerna av vatten. Något som efterhand gör att de rena vattnet som används vid matlagning och när vi tvättar oss blir smutsigt, då det har blandats med det smutsiga vattnet. Det som är farligt med det här är att det smutsiga vattnet innehåller bakterier, mikroorganismer och virus, som kan göra människor sjuka. Under 1800-talet spriddes kolera som en löpeld över hela Europa och anledningen var att dricksvattnet och vattnet från avfall inte separerades. På grund utav att människan använder vatten i sitt dagliga liv, så innebär smutsigt vatten att sjukdomar kan spridas snabbt. I de mänskliga rättigheterna så specificerar artikel 25 att alla människor ska ha en tillräcklig levnadsstandard, där en del av det innebär att människor ska ha tillgång till rent dricksvatten och vatten att tvätta sig i. Det här är viktigt för att vatten är livsnödvändigt och för att orent vatten kan påverka människors hälsa.

Dålig tillgång till vatten gör det svårare att hålla god hygien

Att inte ha en god tillgång till vatten påverkar människors hälsa mer, än att vattnet i sig bär med sig bakterier, virus och sjukdomar. Att inte ha en god tillgång till rent vatten innebär att människors hygien är sämre. En dålig hygien och en dålig tillgång för att kunna tvätta sig där man håller rent händer, tänder och underliv, är något som kan ge ytterligare effekter. Dålig hygien innebär mer än att människor luktar illa och svett, då någon som inte är ren löper större risk för att få sjukdomar och att sprida sjukdomar. Att alla människor får god tillgång till vatten påverkar därför samhällens möjlighet till att hålla sig friska.