Att vara som man är

Det är inte alltid lätt att passa in och bli accepterad för den man är. Det kan röra sig om till exempel ålder, kön, vilken läggning man har eller vilken religion man tillhör. Många gånger kan man känna sig diskriminerad.

Ibland kan man även känna sig otrygg på grund av detta. Man ska inte behöva känna sig ängslig när man är ute på kvällar eller nätter för att man inte är som alla andra eller håller sig inom de normer som samhället anser vara normalt.

Att avgöra vad som är diskriminering är inte alltid så enkelt. Det finns tillfällen då det är glasklart, till exempel att någon skriker glåpord efter dig angående din läggning eller kanske din religion. Men sedan finns det tillfällen då man inte är riktigt säker. Det kan röra sig om att bli nekad olika typer av jobb trots att du har en adekvat utbildning men att det hänger på din utländska bakgrund, du kanske blir dömd utifrån fina piercingar och tatueringar eller kanske blir du dömd på grund av din kroppsform.

Det finns även ungdomar som känner sig diskriminerade på grund av sin unga ålder. Trots att de inte är så gamla kan de vara väldigt kloka och duktiga. Många ser det inte så.

Här på Diskrimineringsombudsmannens hemsida diskriminering kan du läsa mer om vad diskriminering är.

Att bli särbehandlad på grund av din läggning, kön, politiska åsikt, religion eller ålder är aldrig okej. Våga stå upp för dig själv och säg ifrån när något inte känns bra.