De mänskliga rättigheterna är inte givna

Att ha gratis dricksvatten i kranen, att kunna skriva vilket inlägg man vill i sociala medier, att ha tidningar och nyheter som inte är tystade av regeringar, eller att få gifta sig med vem man vill – dessa är saker som vi i Sverige ofta tar för givna eftersom vi länge har haft den friheten. Men det är långt ifrån alla i världen som har tillgång till dessa rättigheter. Sveriges bistånd är rättighetsbaserade, det vill säga, det utgår ifrån att biståndet måste främja uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna i sitt mandat. Dock måste vi även på hemmaplan vara uppmärksamma med att våra mänskliga rättigheter inte försvinner och att vi vet vad vi faktiskt har rätt till.

Att aktivt jobba för mänskliga rättigheter

Att jobba för mänskliga rättigheter innebär inte nödvändigtvis att man måste jobba i en ideell organisation eller att man ens jobbar med bistånd. Som medborgare kan man också värna om att de mänskliga rättigheterna uppfylls – både för en själv och för andra medborgare. Det finns många olika mänskliga rättigheter, som berör olika folkgrupper. Dels har barnen egna rättigheter såsom att gå i skolan och få leka, flyktingar har rätt till att söka asyl, kvinnor har specifika rättigheter, liksom HBTQI+-communityt och många andra utsatta grupper i samhället. Kanske tycker vi att det är självklart att homosexuella har samma rättigheter i samhället som heterosexuella, och många tror nog att det bara är så. Men faktum är att många homosexuella idag fortfarande inte har rätt att gifta sig, och på vissa platser är det till och med fängelse- eller dödsstraff för homosexualitet. Men homosexuella möter ofta mer strukturellt motarbetande mot deras mänskliga rättigheter, såsom att det är svårare för dem att få adoptera än för heterosexuella par. Med detta i bakhuvudet förstår vi vikten av att verkligen agera för att hindra diskriminering och begränsningar av de mänskliga rättigheterna.

Juridiskt försvar av mänskliga rättigheter

Även om vi alla borde jobba för att allas mänskliga rättigheter ska uppfyllas, så behöver man ibland stå upp lite extra för sig själv. Då är det viktigt att man har tillgång till en bra advokatfirma, såsom https://www.magnussonlaw.com/se/ som har mångårig erfarenhet av att försvara människorättskämpar och som dessutom är vana att jobba med internationella klienter. Att försvara mänskliga rättigheter på ett personligt plan räcker ibland inte till och då behöver man juridisk backning för att veta exakt vad man har rätt till och vilka skyldigheter som samhället har mot en. Tyvärr är inte de mänskliga rättigheterna givna, men med rätt hjälp kan vi sträva efter att förverkliga dem mer och mer för varje dag som går!