Rättigheter på jobbet

De mänskliga rättigheter som finns är universella och gäller för alla människor. Oavsett land, kultur eller sammanhang är alla födda fria, är lika i värde och har samma rättigheter. Det är viktigt att de mänskliga rättigheterna efterlevs överallt, även på arbetsplatser. På jobbet har alla medarbetare rättigheter. Som arbetsgivare måste du se till att alla anställda kan arbeta i en trygg miljö på olika sätt. Exempelvis är det högst väsentligt att arbetsmiljön är säker ur brandsynpunkt. Gå in på presto.se för att skapa en trygg verksamhet mot brand och olyckor. På presto.se kan du boka utbildningar till personalen, ta del av värdefull information och se vilka produkter som behövs för en säker miljö.

Arbeta förebyggande

Diskriminering är något som inte heller får förekomma på arbetsplatser. Det är precis som med brandsäkerhet viktigt att arbeta förebyggande även mot diskriminering. Att ha olika åtgärdsplaner för hur du som arbetsgivare kan göra arbetsmiljön säker på olika sätt, samt hur de mänskliga rättigheterna ska upprätthållas är en väldigt bra idé. Sedan är det viktigt att komma ihåg att arbetstagaren också har skyldigheter gentemot arbetsgivaren.