Prematur – för tidigt födda barn

Att få reda på att du ska bli förälder är kanske bland den bästa känslan som finns. Du bär på något som du varit med och skapat och som är alldeles unikt. Men ibland föds barn alldeles för tidigt. För att räknas som för tidigt född ska man vara född innan den 38:e graviditetsveckan och detta medför såklart en hel del risker när barnets organ inte är färdigutvecklade.

Det finns en hel del anledningar till varför barnet har fötts för tidigt. Du kan läsa om det och mycket annat här prematur

Idag går sjukvården framåt och allt fler barn som är födda för tidigt överlever. Barnet får då ligga i kuvös på den neontalaavdelningen på sjukhuset och får hjälp med alla livsviktiga kroppsfunktioner.

Ett nyfött barn har större risk att bli drabbad av infektioner av olika slag och de kan snabbt bli allvarliga med tanke på barnets outvecklade organ. För att förhindra att smitta nyfödda barn är handhygien otroligt viktig. Det gäller att tvätta och använda handsprit för att minimera risken att föra bakterier vidare till barnet. Risken att bli smittad av en infektion minskar om barnet får vara hud mot hud med föräldrarna.