Sexuella trakasserier på jobbet

Att bli sexuellt ofredad är bland det värsta som kan inträffa på en arbetsplats. Det kränker hela ens väsen och får en människa att känna sig liten och obetydlig. Tyvärr är detta ändå ganska vanligt. Det är inget som sker öppet. Ofta anmäler inte den som blivit utsatt för övergrepp då denne känner att det är pinsamt och denne vill heller inte riskera att bli misstrodd.

Sexuella trakasserier på en arbetsplats är ett dolt och växande problem. Det är inte alltid solklart vad som räknas till sexuella trakasserier så som sexuella skämt eller en strykning på ryggen. Sedan finns det glasklara fall där sexuella närmanden eller ovälkomna förslag finns. Det är inte alltid lätt att veta var gränsen går eller var du som drabbad ska vända dig. Här följer en länk sexuella trakasserier till var du kan vända dig om du blir utsatt för sexuella trakasserier på arbetet.

En arbetsgivare har ett stort ansvar när det gäller sexuella trakasserier på arbetet. Många arbetsplatser har ofta en policy mot just sexuella trakasserier. Du bör alltid tala med din chef om det är någon som ofredar dig på din arbetsplats men du kan också vända dig till Diskrimineringsombudsmannen.