”Nelson Mandela Rules”

När någon pratar om mänskliga rättigheter så gör de allra flesta kopplingar till olika U-länder där alla inte kan få äta sig mätta, sjukvården är dålig eller obefintlig och olika diktaturer där människors fria vilja blir förtryckt. Detta är självklart ett problem runt om i världen, men man får inte glömma bort vad man kan göra själv hemma i sitt eget land.

Sverige är ett bra land där alla får gå i skolan, vi har tillgång till fri sjukvård och olika sociala skyddsnät fungerar, för det mesta, väldigt bra. Men många glömmer bort att fundera över hur livet kan se ut för den del av befolkningen som har det svårt. Och då pratar jag inte om personer med dålig ekonomi, utan om de som sitter i fängelse i vårt land.

Nelson Mandelas påverkan

Många anser att detta är ett ointressant ämne. Varför skulle vi lägga energi på de som bryter mot våra lagar? Om man bortser från det faktum att en bra kriminalvård faktiskt leder till minskad återfallsrisk och enbart fokuserar på hur vi behandlar dessa fångar så finns det ett bra exempel: Nelson Mandela. Han sa många bra saker i sitt liv, men ett specifikt citat passar bättre än andra:

”It is said that no one truly knows a nation until one has been inside its jails.

A nation should not be judged by how it treats its highest citizens, but its lowest ones.”

Trotts att någon har brutit mot samhällets lagar och avtjänar ett straff för det brottet så får man inte glömma bort att det är fortfarande en människa man har att göra med. Samma grundläggande mänskliga rättigheter som gäller för en fri person gäller även för en fängslad. För att garantera att detta blir efterlevt i så stor utsträckning som möjligt skapade EU något de kallar för ”The Nelson Mandela Rules”. Det officiella namnet är ”United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners” vilket är gemensamma regler för alla EU länder där det anges den absolut lägsta nivån i ett fängelse.

Sveriges Kriminalvård

Sverige anses runt om i världen som ledande när det kommer till kvalitet och resultat inom kriminalvården. Återfallen i brott är låg och de intagna har det generellt sett väldigt bra. Det enda som finns att klaga på är att kriminalvården får kritik från tortyrkommissionen med anledning av de långa häktestiderna. Detta är något som det jobbas aktivt med och de isoleringsbrytande åtgärderna kommer i många olika former. Men för att få ett väl fungerande rättssamhälle där polisen får arbeta ostört med så liten risk som möjligt för att någon blandar sig i så måste tyvärr häktestiderna vara något längre än vad man skulle vilja.

En bra sak med svensk kriminalvård är dock att sjukvården fungerar väldigt bra. Varje intagen har rätt att träffa en sjuksköterska och läkare vid behov, vare sig det gäller något så enkelt som hypotyreos och dess symptom eller om det är någon allvarlig sjukdom som cancer.