karin

Psykisk ohälsa

Att definiera psykisk ohälsa kan vara svårt. Att vara sjuk psykiskt är ingenting som syns på utsidan på samma sätt som ett brutet ben. Det är ibland s

Continue Reading

Kärleken är för alla

Alla människor har rätt att älska och att bli älskade. Oavsett vem du är eller vem du älskar så är det okej. Det spelar ingen roll om du är lesbisk, h

Continue Reading

Kvinnors rättigheter

I alla tider har kvinnor hamnat i skymundan. Detta har varit allt ifrån att inte få rösta, ha lägre löner och att inte få utbilda sig till vad man vil

Continue Reading