Det här är RådRum

RådRum erbjuder kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning. Målet är att öka tilliten till och delaktigheten i samhället och att stärka förmågan till egenmakt – alltså förmågan att ta kontrollen över sitt liv och förverkliga sin inneboende potential som alla människor har. Verksamheten är öppen för alla.

Många av frivilligrådgivarna är personer som kommit nya till Sverige, andra har bott i landet i hela livet. Alla frivilligrådgivare går en obligatorisk utbildning som ger grundläggande kunskap om det svenska samhället samt övning i samtalsteknik, bemötande och rutiner.

RådRum respekterar alla människors lika rätt och värde och arbetar för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter. Bakom RådRum står Hållbar Utveckling Skåne, Individuell Människohjälp, Bildningsförbundet Sensus, Malmö Stad och Region Skåne. RådRum inspireras av Citizens Advice Bureau i Storbritannien som har en lång och gedigen erfarenhet av samhällsrådgivning genom utbildade frivilligrådgivare.

Verksamheten finns just nu i Bromölla, Hörby, Kristianstad, Lund, Malmö, Simrishamn, Sollentuna och Stockholm (Södermalm). Under 2017 öppnar vi även i Eslöv och Höör.

Är du intresserad av att starta RådRum på din ort? Tveka inte att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter finns under kontakt.

Välkommen till oss!

 

För att få veta mer om vad vi gör – följ oss på Facebook

Vill du veta mer om RådRum klicka här

Vill du besöka något av våra RådRum klicka här

Vill du engagera dig klicka här

Vill du komma i kontakt med oss klicka här