Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter handlar precis som det låter, om människans rättigheter. Det kan dock vara omtvistat om vad det egentligen innebär och vad som borde ingå i lag eller inte. Många länder är väldigt avancerade när det kommer till att skydda mänskliga rättigheter, medan andra länder fortfarande ligger långt efter. Det finns många organisationer som jobbar för mänskliga rättigheter. En del av dem är finansierade av statliga institutioner, medan andra är helt och hållet ideella. Det här blir mer och mer viktigt i samhället, till och med när du ska handla nya vårkläder kan du göra ett val som i grund och botten handlar om mänskliga rättigheter eftersom de kläderna du köper ska vara tillverkade i länder där folk inte behöver slava för att kunna få ihop pengar för att försörja sina familjer.

Färre avrättningar i världen

Något som är positivt om man tittar till mänskliga rättigheter i världen är att det är färre anrättningar nu än vad det var för några år sedan. Det här är något som är positivt, men experter säger att det kan vara svårt att vara säker på om siffrorna stämmer eller inte. I vissa fall så vet man inte exakt hur många det är som blir avrättade på olika håll runtom i världen. Ungefär likadant fungerar det med alla brott och i Sverige till exempel har man kunnat se en ökning av våldtäkter. Detta är dock något som experterna menar kan bero på att fler våldtäkter faktiskt anmäls idag.

Kyros den stores cylinder

I Persien 500-talet f. Kr tror man att man skrev den första skriften som handlade om mänskliga rättigheter. Denna skrift inristades på en cylinder och därav har den fått namnet Kyros den stores cylinder. Det var nämligen Kyros själv som stiftade rättigheterna som man upptäckte 1879 i Babylon. Det som var intressant med den här skriften är att det var den första som faktiskt skrev om vad människorna hade för rätt i samhället, till sina egna liv och val. Idag finns det väldigt många skrifter som handlar om detta och många har delade meningar när det kommer till att tolka skrifterna. Många studerar det här som ett ämne på universitetet, och ger sig sedan ut i vida världen för att försöka hjälpa folk.

Internationella överenskommelser

Det finns två saker man ska separera när man talar om internationella överenskommelser, nämligen konventioner och protokoll. Den europeiska och den amerikanska konventionen är bland de mest kända i världen. När det kommer till hur man ska tolka dessa skrifter så finns det nästan alltid delade meningar. Just därför är det bra att det finns internationella nätverk som jobbar för mänskliga rättigheter. Andra saker som man också brukar ha som underrubriker till det här ämnet är kvinnors rättigheter, barns rättigheter och djurs rättigheter.