Rätten till sin kropp

Mänskliga rättigheter går ut på att skydda individen från saker som förtryck, särbehandling och fysiskt våld. Eftersom världen inte är statisk så kommer det regelbundet nya frågor som behandlas i ämnet och medan det ibland handlar om rena praktikaliteter som hur en flykting skall behandlas, så är det andra gånger mer esoteriska frågor som till exempel rätten att ha egna åsikter.

Varje gång som en ny lag om mänskliga rättigheter skall stadgas så behandlas frågan i långa samtal i form av både offentliga debatter och mer personliga diskussioner. Det handlar om moral och etik, vad som är mest positivt för det allmänna bästa och hur individen påverkas. I Sverige är det till exempel lag på att man inte får slå sina barn medan andra länder fortfarande ser det som upp till föräldern. I vissa länder måste man tillhöra en viss religiös åskådning för att få fulla rättigheter. Våldtäkter inom äktenskapet är en annan fråga som fortfarande diskuteras i vissa delar av världen; kan det räknas som ett sexuellt övergrepp om man är gift med den man utsätter det för?

Vi äger våra kroppar

I många fall kan det tyckas som en självklarhet att man äger sin egen kropp. Låt säga att en person lider av artros höft och vill göra någonting åt saken. Det lyfts väl knappast ett ögonbryn om den personen väljer att genomgå olika behandlingar som artrosskola, medicinering eller viktminskning och det finns förmodligen inte någon som skulle vilja frånta dem rätten att göra det? Om en människa lider av cancer kan denne få bestämma själv om de vill genomgå cellgiftsbehandling eller föredrar en mer palliativ vård.

Det finns också många fall där rätten till den egna kroppen blir mer diskutabel och ett exempel på det är den stora abortdebatt som åter igen blossat upp i USA. Medan de som är för rätten till abort menar att staten inte skall bestämma över en kvinnas kropp menar motståndarna att fostret också har rättigheter. I Sverige har en kvinna rätt att göra abort sedan år 1938 och enligt den lagstiftning som gäller idag så kan hon avsluta sin graviditet fram till den 18:e veckan. Efter det måste hon genomgå en utredning och det är upp till Socialstyrelsen att ge tillstånd.

En annan omdebatterad fråga är den om eutanasi, eller dödshjälp i vardagstal. I vissa länder, som Schweiz och Nederländerna är dödshjälp tillåtet och hit söker sig många tusen människor varje år för att få avsluta sina liv.

Men vad säger FN, det huvudsakliga organet för mänskliga rättigheter runtom i världen? Enligt stadgan här har alla människor rätt till liv, vilket kan tolkas på många sätt. Innebär det rätt till att bestämma över sitt eget liv eller att staten till varje pris måste bevara deras liv? Svåra frågor som kommer att diskuteras i all framtid!