Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheternas ursprung kan spåras ända tillbaka till den engelska Magna Carta från 1215 men också till den amerikanska självständighetsförklaringen från 1766 och den franska revolutionen 1789. Det stora internationella genombrottet för mänskliga rättigheter kom först när FN 1948 lanserade FN:s Universella Deklaration om de Mänskliga Rättigheterna, som en konsekvens av de fasansfulla brott som begicks under Andra världskriget. I Sverige blev FN:s deklaration om mänskliga rättigheter lag 1995 och har antagits och ratificerats av en stor del av jordens länder.

Trots detta så är mänskliga rättigheter långt ifrån en självklarhet i många av världens länder. Inte minst i samband med krig och konflikter så bryts dessa gång på gång av alla stridande parter. Än idag, långt efter demokratins genombrott i Europa lever miljarder människor i diktaturer och dåligt utvecklade demokratier. Människor, organisationer, journalister och aktivister kämpar dagligen i hela världen för sin och andras rätt till mänskliga rättigheter i såväl freds- som i krigstid och det kan handla om allt från Yttrande- och tryckfrihet, rätten att slippa tortyr, rätten till en rättvis rättegång och rätten att få utöva sin religiösa tro i fred.

Vad kan man göra för de mänskliga rättigheterna?

Det finns mycket man som enskild medborgare kan göra för de mänskliga rättigheterna världen över. Att sprida information och prata om dem på skolor, arbetsplatser och offentliga platser är en bra början. Kanske kan du även fira FN:s dag med en en tårta med de mänskliga rättigheterna som tårtdekoration, vilket kan vara ett mer lättsamt sätt att lyfta frågan.

Det finns också en lång rad organisationer som arbetar med att bevaka, synliggöra och protestera mot brott mot mänskliga rättigheter. En av de mest kända organisationerna som arbetar för mänskliga rättigheter är förmodligen Amnesty International som bildades 1961 och som många gånger faktiskt fått till förbättringar på en rad områden genom sina olika kampanjer. En annan organisation är Human Rights Watch som bildades 1978 och som början var inriktat på Östblocket och sovjetunionen men som efter Sovjetunionens fall vidgat sitt engagemang till andra delar av världen.

Europadomstolen och europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna

I Europa har man som medborgare möjlighet att anmäla brott mot mänskliga rättigheter till Europadomstolen. Europadomstolen har dock ingen möjlighet att sätta sig över olika staters inhemska domstolar. Istället innebär en dom i Europadomstolen att det land som antagit och ratificerat Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna har skyldighet att ändra sin lagstiftning i de fall då de döms för att ha brutit mot konventionen.

Sätt igång och kämpa

Som du ser finns det en rad olika sätt att arbeta för mänskliga rättigheter och ändå har bara ett axplock nämnts. Så vad väntar du på? Undersök vilket engagemang som passar dig bäst och sätt igång och skapa en bättre värld för oss alla.