Kvinnors rättigheter

I alla tider har kvinnor hamnat i skymundan. Detta har varit allt ifrån att inte få rösta, ha lägre löner och att inte få utbilda sig till vad man vill. Tack och lov har detta ändrats rejält.

Idag kan vi kvinnor ha byxa och kavaj istället för klänning, ha en chefsposition och vara betydligt mer självständig än tidigare i vår svenska historia.

År 1919 var året då kvinnor fick lov att rösta i Sverige. Efter det har det bara gått framåt. Idag utbildar sig fler kvinnor på universitet runt om i landet bland annat. Idag har kvinnor rätten att bestämma över sin egna kropp när det gäller abort. Kvinnor idag klarar av att leva självständigt men det har varit en lång väg dit.

Förr var kvinnan hemma och skötte både barn och hushållet. Nu idag är det fortfarande kvinnan som oftast tar hand om hem och barn. Husfruidealet lever kvar men inte lika öppet och tydligt. Idag jobbar kvinnor lika hårt som män men tar ändå hand om merparten av hushållsarbetet. Detta stämmer såklart inte i alla hushåll.

Här på wikipedia kvinnors rättigheter kan du läsa mer om kvinnors historia och dess utveckling.

I ett modernt samhälle borde kvinnan ha samma rättigheter som mannen. Lika löner borde råda och lika villkor på hemmafronten.