Rasdiskriminering

Att komma från ett annat land till Sverige måste vara väldigt svårt. Här är allt annorlunda och ingenting känns bekant. Språket är svårt att lära sig och det är nödvändigt för att komma in i det svenska samhället. Här har inte alla samma religion eller politiska bakgrund.

Att börja studera i Sverige som nyanländ måste vara otroligt svårt. Jag vet själv att många av mina klasskamrater var väldigt skeptiska, otrevliga och nästan lite rasistiska när vi fick en ny klasskamrat i högstadiet. Den stackars killen som kom från Irak hade inte en aning om vad som viskades bakom hans rygg. Många påstod att han var en terrorist och att han bara ville skapa problem. Allt detta på grund av hans ursprung.

Den här killen var väldigt blyg och höll sig mycket för sig själv vilket bidrog till att mina klasskamrater fortsatte prata bakom hans rygg. Han hade svårt att lära sig det svenska språket och att göra sig förstådd. Han blev dömd på grund av hans annorlunda hudfärg och hans iranska ursprung. Han hade andra vanor och traditioner som inte blev accepterade av en grupp högstadieelever.

Veckorna gick och hans svenska blev bättre. Det visade sig att den här killen var grym på att spela både gitarr och fotboll. Han fick sakta men säkert vara med och spela på rasterna och han var överlägset bäst på musiklektionerna. Vi övade svenska med honom på rasterna och hjälpte honom att komma in i det svenska samhället så gott det gick. Försökte visa honom de svenska traditionerna. Idag har han ett bra jobb och är gift.

Nu har inte alla en sådan solskenshistoria som denna killen fick. Många blir förföljda, trakasserade och mobbade på grund av deras bakgrund. Många sluter sig som musslor när våra nyanlända vill ha vår hjälp oavsett om det är en jobbintervju eller en vägbeskrivning.

Rasdiskrimineringskonventionen rasdiskriminering trädde i kraft 1972 men ändå ses diskriminering nästan överallt. Man har förutfattade meningar och fördomar. Många som är högutbildade får ändå lågavlönade arbeten och vissa får inte jobb alls. Det är ett vanligt begrepp att nyanlända vill ta våra arbeten och bara ställa till problem. Till er alla som tycker så, integration är något POSITIVT!

Vi människor har så mycket att lära varandra och det ska inte spela någon roll var du kommer ifrån. Vi är alla människor med känslor och tankar. Vi har olika livserfarenheter men i det långa loppet behöver vi varandra.