Att växa upp tryggt

Barn är underbara. Dom pratar mycket och gärna om allt mellan himmel och jord. Men hur ofta lyssnar man egentligen?

Att barn ska få växa upp tryggt är för mig självklart. Tyvärr ser det inte riktigt ut så i alla familjer i Sverige idag. Många barn och unga har problem hemma. Det kan vara föräldrar, vårdnadshavare eller anhöriga som gör att barnet känner sig otrygg.

Bakom stängda dörrar pågår allt från barnmisshandel, övergrepp och missbruk. Allt detta påverkar barn väldigt mycket och följer med hela livet. Inget barn ska behöva känna sig otrygga och rädda hemma. Hemma bör vara en trygg och lugn miljö där barnet kan växa upp. Så är det långt ifrån alla gånger. Skolan kan vara en trygghet och skollov och långhelger känns som en mardröm.

På ytan kan allt se normalt ut. Det är väldigt sällan det syns att det pågår misshandel och frågar någon barnet så förnekar denne det väldigt ofta. Det är lättare så.

Idag finns en mängd olika organisationer som jobbar med att barn ska kunna känna sig trygga. Bris, Friends och Rädda Barnen är några av dessa. Utöver detta finns även Barnkonventionen som är till för att skydda barn. Här, trygg uppväxt, på rädda barnens hemsida kan du läsa mer om detta.