Psykisk ohälsa

Att definiera psykisk ohälsa kan vara svårt. Att vara sjuk psykiskt är ingenting som syns på utsidan på samma sätt som ett brutet ben. Det är ibland s

Continue Reading

Kärleken är för alla

Alla människor har rätt att älska och att bli älskade. Oavsett vem du är eller vem du älskar så är det okej. Det spelar ingen roll om du är lesbisk, h

Continue Reading

Kvinnors rättigheter

I alla tider har kvinnor hamnat i skymundan. Detta har varit allt ifrån att inte få rösta, ha lägre löner och att inte få utbilda sig till vad man vil

Continue Reading

Äldreomsorg

Att ta hand om våra äldre är viktigt. De har levt sitt liv till fullo och behöver nu lite hjälp i vardagen. Många av våra äldre är ofrivilligt ensamma

Continue Reading

Rasdiskriminering

Att komma från ett annat land till Sverige måste vara väldigt svårt. Här är allt annorlunda och ingenting känns bekant. Språket är svårt att lära sig

Continue Reading