karin

Kvinnors rättigheter

I alla tider har kvinnor hamnat i skymundan. Detta har varit allt ifrån att inte få rösta, ha lägre löner och att inte få utbilda sig till vad man vil

Continue Reading

Äldreomsorg

Att ta hand om våra äldre är viktigt. De har levt sitt liv till fullo och behöver nu lite hjälp i vardagen. Många av våra äldre är ofrivilligt ensamma

Continue Reading

Rasdiskriminering

Att komma från ett annat land till Sverige måste vara väldigt svårt. Här är allt annorlunda och ingenting känns bekant. Språket är svårt att lära sig

Continue Reading